മിൻ‌ഹാംഗ് ജില്ല, ഷാങ്ഹായ്, ചൈന +86-13952608133

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവരം

1405, ബ്ലോക്ക് ബി, വാൻഡ പ്ലാസ, 36-ാം ഗൗബിൻ
യാങ്പു ജില്ല, ഷാങ്ഹായ്, ചൈന

സമ്പർക്ക വ്യക്തി:ജോൻ വാങ്

ഫോൺ: 0086-13952608133

ആപ്പ്:+86 13952608133

വെബ്സൈറ്റ്: https://www.topchinamachine.com/