സ്യൂട്ട്കേസ് ചക്രത്തിനായുള്ള മിഡിൽസ്റ്റോമൽ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ യന്ത്രം

മധ്യ ഊഷ്മാവ് PU ഫോറം പോളിയുറാറ്റൻ എസ്റ്റാസ്റ്റോമർ കാസ്റ്റുചെയ്യൽ മെഷീൻ

Middle temperature PU foam polyurethane elastomer casting machine for suitcase wheel

PU Elastomer Casting Machine


High temperature resistant low speed high precision metering pump,accurate measurement,random error within±0.5%.

Material output adjusted by frequency converter with frequency conversion motor,high pressure and precision,simple and rapid rapid ratio control;

High performance mixing device,adjustable pressure,accurate material output synchronization and even mix;New type mechanical seal structure avoids reflux problem.

High-efficiency vacuum device with special mixing head ensures product no bubbles;

Adopting electromagnetic heating method to heat transfer oil,efficient and energy saving;Multi-point temp.control system ensures stable temperature,random error<±2°C.

Adopting PLC and touch screen man-machine interface to control pouring,automatic cleaning flush and air purge.stable performance.high operability,which can automatically distinguish,diagnose and alarm abnormal situations as well as display abnormal factors;

ദ്രുത വിശദാംശങ്ങൾ


Processing Type:Foaming Machine, low pressure polyurethane machine
വ്യവസ്ഥ: പുതിയത്
Product Type:Foam Net
ഉത്ഭവ വിവരണം: ചൈന (മെയിൻലാൻഡ്)
Brand Name:Pu elastomer casting machine
Model Number:Pu elastomer casting machine
Voltage:380V 50HZ
Power(W):25~31KW, 25-35KW
Dimension(L*W*H):2300*2000*2300 mm
Weight:2000kg
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: സിഇഒ
Warranty:12 Months
വിൽപനയ്ക്ക് ശേഷം നൽകിയിട്ടുള്ള സർവീസ്: സർവീസ് മെഷിനറിക്ക് എൻജിനീയർമാർ ലഭ്യമാണ്
Product Name:PU Elastomer Casting Machine
Mix Head:Mix evenly, No bubble
Injection Pressure:0.01-0.1Mpa
Injection Time:0.5~99.99S (Correct to 0.01S)
Temperature Control:±2℃
Repeated Injection Accuracy:±1%
Color:Deep blue/cream color/red
Application:PU wheel etc